tasoristeys.fiEtusivulle

Raportin tiedot

Tasoristeyksen nimi

Sipola

Raportointiaika

13.09.2006 20:09:00

Vuosi

2006

Raportoija

3.9. MM / katselmus (kuvat)

Tasoristeyksen tiedot

Raportin lisätiedot

Kommentti Turvallisuuskatselmus tehty. Lännestä vasemmalle ja idästä vasemmalle riittävät näkemät. Vesakot ja maavallit rajoittavat osittain muita näkemiä. Raivaamalla saadaan näkemää idästä oikealle paremmaksi mutta ei riittäväksi. Risteysmerkit ja odotustasanteet hyvät. Tasoristeyksen turvallisuudessa puutteita.

Raportin kuvat

L�nnest� vas.
L�nnest� 30 m
L�nnest� oik.
Id�st� vas.
Id�st� 30 m
Id�st� oik.

Poutapilvi web design Oy