tasoristeys.fiEtusivulle

Raportin tiedot

Tasoristeyksen nimi

Saukkovaara (Puistontie)

Raportointiaika

13.09.2006 19:48:18

Vuosi

2006

Raportoija

13.9 MM / katselmus (kuvat)

Tasoristeyksen tiedot

Raportin lisätiedot

Kommentti Turvallisuuskatselmus tehty. Idästä oikealle riittävä näkemä. Vesakot ja kalliot rajoittavat pahoin muita näkemiä. Näkemät on raivattavissa paremmiksi mutta ei riittäviksi. Risteysmerkit, lännestä hyvä, idästä huono. Odotustasanteet hyvät. Tasoristeyksen turvallisuudessa puutteita.

Raportin kuvat

L�nnest� vas.
L�nnest� 30 m
L�nnest� oik.
Id�st� vas.
Id�st� 30 m
Id�st� oik.

Poutapilvi web design Oy