Hakuohje - Km+m

Radanpitäjän rekisterissä tasoristeykset ja muut radan laitteet ovat paikannettavissa niiden sijainnin perusteella. Tasoristeykset löytyvät tästä tietokannasta hakemalla joko tietämällä ratakilometrilukeman (esim. 0761) ja/tai metrilukeman (esim. 0681).

Tietokannassa voi olla useita samalla kilometri- tai metriluvulla varustettuja risteyksiä.

Sulje ikkuna