tasoristeys.fiEtusivulle
Tämän palvelun ylläpitäjä on Liikennevirasto. Liikennevirasto vastaa rataverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä ja radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

Turvalliseen raideliikenteeseen kuuluu olennaisesti tasoristeysten turvallisuus. Tämä palvelu tarjoaa tasoristeysrekisteriin ja turvallisuustarkastuksiin perustuvat tiedot Suomen tasoristeyksistä.

Palvelu on Liikenneviraston tuottama informatiivinen palvelu, jonka tiedot eivät välttämättä aina vastaa reaaliaikaista tilannetta tasoristeyksessä.

liikennevirasto logo


Poutapilvi web design Oy